Mångsidiga rivningsarbeten även för krävande platser

Vi betjänar omfattande i Åbo och närliggande kommuner

Purkava Oy:s tjänster omfattar förutom asbestsrivning även andra rivningsarbeten som kräver specialiserad kunskap och expertis inom området. Vi utför:

  • byggnadsrivningsarbeten
  • dammfritt rivningsarbete
  • mögelrivningsarbeten
  • kreosotrivningsarbeten

När rivningsarbetet kräver en fackman som kan de säkra metoderna, kontakta oss. Vi betjänar både företag och privatkunder brett i åboregionen och även på andra håll i Egentliga Finland.

Byggnadsrivningsarbeten

Vi utför byggnadsrivningsarbeten för alla typer av anläggningar med många års erfarenhet. Vi demonterar objekt både delvis ellet totalt enligt kundens behov.  Ni kan lita på oss för att utföra rivningsarbeten på även krävande mål - vi tar även hand om korrekt återvinning av rivningsavfallet.

Dammfritt rivningsarbete

Vi är även specialiserade på dammfria rivningsarbeten. Vid asbestrivningsarbeten betonas noggrann hantering av damm, men ni kan få dammfria rivningsarbeten från oss även till andra rivningsarbeten. Damm uppstår till exempel vid sågning, slipning och isoleringsarbeten, men med hjälp av professionell dammhantering kan vi utföra arbetet på ett säkert sätt och lämna utrymmen säkra för nästa användare.

Mögelrivningsarbeten

Mögelrivningsarbeten bör definitivt skötas av en fackman som är insatt i saken. På så sätt utförs rivningsarbetet på ett säkert sätt och mögel gömmer sig inte kvar i konstruktionerna. Precis som med asbestarbeten har vi den kompetens som krävs för att avlägsna mögel. Exponering för mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem, så om du misstänker att mögel finns i fastigheten eller lägenheten måste problemet åtgärdas omedelbart.