Rivningsprojekt från planering till genomförande

Asbestsanering säkert och professionellt

Vi utför även andra arbeten i Åbo och närliggande områden

Purkava Oy erbjuder sakkunnigt rivningsarbete till både företag och hushåll i sydvästra Finland. Asbestsanering är vår specialitet och för det har vi inte bara expertis, utan naturligtvis även nödvändiga tillstånd och kvalifikationer. Våra tjänster inkluderar:

Vi utför alla rivningsarbeten strikt i enlighet med alla föreskrifter så att ingen asbest eller annat skadligt damm finns kvar på platsen. Asbestsanering kräver expertis inom området för rivningarbeten och korrekt omhändertagande av asbest samt rätt verktyg och skyddskläder. Därför är det viktigt att välja ett byggföretag specialiserat på skadliga ämnen.Läs mera om våra tjänster och kontakta oss − vi ger dig ett konkurrenskraftigt erbjudande!

Asbestrivning är ett tillståndspliktigt arbete - låt det alltid utföras av en fackman

Asbestrivning är ett licensierat arbete som endast kan utföras av licensierade proffs. Eftersom asbest är farligt för hälsan, måste avlägssnandet från strukturer utföras i enlighet med alla föreskrivna försiktighetsåtgärder. Det är omöjligt för en person som inte är insatt i asbestrivning att avlägsna asbest på et säkert sätt och på ett sådant sätt att asbest inte blir kvar i byggnaden elle lägenhetens innerluft. Av denna anledning är asbestrivning endast tillåten för kvalificierafde yrkesmän som är specialiserade på asbestrivningsarbeten

Be oss om en offert för rivningsarbeten !

När du behöver få krävande asbestrivning eller byggnadsrivning utförda, vänd dig till proffsen på Purkava. Vi har erfarenhet, kunnande och kvalifikationer för att utföra rivningsarbeten säkert och enligt föreskrifter. Kontakta oss och begär offert!