Asbestkartläggningen visar utgångsläget

 

Innan någon form av rivningsarbete påbörjas ska alltid en asbestkartläggning utföras på målet. Detta kan utföras genom vårt företag. Asbest är bevisat farligt för hälsan och därför ska, enligt lagen som trädde i kraft 2016, asbestkartläggning utföras på byggnader byggda före 1994 som ska renoveras eller rivas. Vid asbestkartläggningen måste man lokalisera asbesten i byggnaden som ska rivas eller saneras och ta reda på arten och mängden av asbest. Purkava sköter kartläggningen professionellt, varefter asbestrivningen kan påbörjas.

 

Våra kartläggningar sköts av en AHA-sakkunnig (sakkunnig för asbest- och skadeämnen) person som är certifierad av Eurofins Expert Services. Han har mer än 20 års erfarenhet inom byggbranschen.

 

AHA-sakkunnig
Hannu Hynynen
Eurofins certifikat C-24829-33-19
Tel. 044 090 0486
hannu.hynynen@purkava.fi