Purkava tar bort asbest på ett säkert sätt

Licensierat rivnings- och asbestrivningsarbete från oss

Purkava Oy är ett erfaret och professionellt företag specialiserad på asbestrivning. Vi utför alla typer av rivningarbeten och asbestsaneringsarbeten i Åboregionen och vid behov också längre avstånd. Vi har nödvändiga tillstånd och kvalifikationer för asbestrivning - vi utför arbetet från planering till renoveringsarbetet! Kolla in våra tjänster på vår hemsida och kontakta oss!

Kontaktinformation

Purkava Oy
Niemeläntie 3 B
20780 KAARINA

Prisförfrågning och kontraktsberäkning                                                                                                                 

Mikko Ehrlund                                                                                                                                                         p. 040-7552328                                                                                                                             info@purkava.fi

Arbetsledare
Petri Grönqvist
p. 050 595 5400
petri.gronqvist@purkava.fi

Arbetsledare / AHA-sakkunnig asbestkartläggare
Hannu Hynynen                                                                                                                                                 Eurofins certifikat C-24829-33-19
p. 044 090 0486
hannu.hynynen@purkava.fi