Omfattande asbestarbeten i Åboregionen

Asbestrivningsarbete och efterföljande luftmätning tillförlitligt

Purkava Oy utför asbestrivning säkert och professionellt från början till slut. Genom att sköta hela asbestrivningen säkerställer vi att allt asbest tagits bort och att det inte blivit kvar i konstruktionerna. Vår driftmodell "allt under ett tak" är ochså enkel och tydlig för våra kunder. Vår kärntjänst är asbestrivning, för vilket vi har ett officiellt tillstånd utfärdat av Regionsförvaltningsverket (AVI). Det innebär att vårt företag alltid utför asbestarbeten på ett säkert, ansvarsfullt och regelbundet sätt. Vårt serviceområde är Åbo och angränsande kommuner − Kontakta oss och begär offert!

Asbestkartläggningen visar utgångsläget

Innan någon form av rivningsarbete påbörjas ska alltid en asbestkartläggning utföras på platsen, detta kan utföras av vårt företag. Asbest är bevistat hälsofarligt och därför ska enligt lagen som trädde i kraft 2016 en asbestkartläggning utföras på renoveringsobjekt byggda före 1994. I asbestkartläggningen ska asbesten i rivningsobjektet lokaliseras och asbestens art och omfattning utredas. Purkava Oy sköter kartläggningen professionellt, varefter asbestrivningen kan påbörjas.

Asbestrivning utförd av proffs

Asbestrivning regleras av många förorningar. Viktigt är noggrann planering och förberedelser; rivningsområdet måste isoleras genom avskärmning och rivningsarbetarna måste ha lämplig skyddsutrustning. Vid rivning av asbest är det viktigt att ta hänsyn till både arbetarnas och slutanvändarnas välmående; i vårt arbete följer vi strikt alla föreskrifter och försiktighetsåtgärder och ta bort asbest noggrant.

Efterluftmätning av asbest

Efter asbestrivningsarbetet görs alltid en efterföljande luftmätning som säkerställer att lägenheten eller fastigheten är säker att använda oac att ingen asbest har blivit kvar på konstruktionen, ytor eller rumsluften. Kontakta oss − vi utför asbestarbeten på ett tillförlitligt sätt från början till slut.

Vad är asbest och varför kräver arbetet en fackman?

Asbest är ett byggmaterial som användes mycket förr och är mycket hälsofarligt. Det har använts flitigt på grund av dess överkomliga pris och goda isoleringsegenskaper. Användning förbjöds 1994. Intakt asbestmaterial är inte skadligt för hälsan, men vid byggnadsrenoveringar och saneringar är det klokast och säkrast att överlåta asbestrivning till en fackmann. På grund av sin ringa storlek tränger asbesstfibrer in i andningssystemets skyddsmekanismer och lagras permanent i lungorna om skyddsutrustningen inte är lämplig. Det är omöjligt utan riktig utrustning och kunskap att helt skydda sig mot farligt asbestdamm, så asbestarbeten måste alltid utföras av kvalificerade fackmän med asbestsaneringstillstånd.